lederskap, innsikt, forbedring, refleksjon

Få hjelp til å håndtere utfordrene situasjoner

HANDLING+REFLEKSJON=LÆRING

Er du leder og opplever det utfordrene å snakke med dine ansatte om det som er viktig for deg. Hindrer dette deg i å levere resultater? Dette kurset er laget for at du skal få hjelp til å håndtere vanskelige og utfordrene situasjoner. I kurset lærer du lederverktøyet SFL for bedre ledelse. Gjennom kurset får du ny kunnskap som du tester ut i refleksjonoppgaver. Enkle videoer som oppsummer de ulike modulene i er også med. Kurset gjennomføres i Moodle som er en læringsplattform med over 120 millioner bruker over hele verden. Bestill kurset på denne siden, eller kontakt oss for informasjon om indivuell oppfølging.

Observasjon
1.steg er å lære seg å beskrive nøytrale observasjoner i ulike situasjoner du opplever som utfordrende. Lær teknikken her.
Følelser
2.steg er å eie situasjonen selv, og ta fatt i det som må jobbes med. Lær teknikken her.
Innsikt
3.steg er å bli kjent med eget reaksjonsmønster slik at du kommer videre og har fokus på det som er viktig. Lær teknikken her.
SFL Verktøy
4.steg er ny kunnskap satt i system ved bruk av lederverktøyet SFL: SITUASJON, FØLELSER og LURT å gjøre. Dette verktøyet gir det unik mulighet for å bli en bedre leder som leverer de beste resultater.

Pris for hele kurset er kun kr 6.900,-

Kurset er utviklet av Stein Ove Kvamme. Stein Ove tror på livslang læring. Det å lære seg ny kunnskap gjør deg bedre rustet til å møte stadig nye utfordringer i arbeidslivet. Gjennom kurset vil du som leder få verdifull innsikt i ditt eget reaksjonsmønster, og lære hvordan du kan bruke denne kunnskapen til å møte dine utfordringer i arbeidshverdang slik at du levere enda bedre resultater.
Stein Ove har lang fartstid som leder, og har HR studier fra BI og masterstudier i helsefremmende arbeid fra Universitet i Sør-Øst Norge med spesialisering i arbeidsmiljø. Ønsker du å lære av de beste for å levere solide resultater er dette kurset for deg.