COACHING

Ønsker du utvikling ?

Ta kontakt med meg om du ønsker å utvikle deg. Jeg kan hjelpe deg deg på veien videre ved bruk av anerkjent metoder å sikre framgang. Sammen setter vi smarte og helsefremmende mål, og vi prioriterer og fokuserer på det som er viktig.

Coaching foregår gjennom samtaler og kan gjøres ansikt til ansikt eller via nett. Når «nå-situasjon» er kartlagt legger vi sammen planer for å få deg mot en ønsket «framtids-situasjon». Etter hvert møte mottar du en skriftlig tilbakemelding som inneholder hovedpunkter fra samtalen, samt hva som må jobbes med mellom coaching-samtalene.

Coaching er effektfullt enten du er en leder, en medarbeider eller du søker nytt arbeidsforhold. Ved å bruke en coach, kan du frigjøre det potensialet som allerede bor i deg.

Min erfaring er at folk ønsker coaching få å skaffe seg ny jobb, forbedre sin relasjon til andre på arbeidsplassen, forbedre sin ytelse  innen ledelse og for å sikre måloppnåelse. De vil lære nye tenkemåter og nye måter å angripe en problemstilling på for å oppnå bedre resultater.

Kjenner du deg igjen og ønsker å bli en bedre utgave av deg selv? Ta kontakt for gode samtaler.

Send inn din kontaktinfo og du får en mailhenvendelse fra oss angående påmelding til kurset.