lederskap, innsikt, forbedring, refleksjon

Få hjelp til å håndtere utfordrene situasjoner

HANDLING+REFLEKSJON=LÆRING

Er du leder og opplever det utfordrene å snakke med dine ansatte om det som er viktig for deg. Hindrer dette deg i å levere resultater? Dette kurset er laget for at du skal få hjelp til å håndtere vanskelige og utfordrene situasjoner. I kurset lærer du lederverktøyet SFL for bedre ledelse. Gjennom kurset får du ny kunnskap som du tester ut i refleksjonoppgaver. Enkle videoer som oppsummer de ulike modulene i er også med. Kurset gjennomføres i Moodle som er en læringsplattform med over 120 millioner bruker over hele verden. Kurset er laget av fagpersoner innen lederstøtte.

Observasjon
1.steg er nøytrale observasjoner i ulike situasjoner. Lær teknikken her.
Følelser
2.steg er å eie situasjonen selv. Lær teknikken her.
Innsikt
3.steg er å bli kjent med eget reaksjonsmønster. Lær teknikken her.
SFL Verktøy
4.steg er ny kunnskap satt i system ved bruk av lederverktøyet SFL: SITUASJON, FØLELSER og LURT å gjøre.

Pris for hele kurset er kun kr 6.900,-